| Blahoželáme! | Bardejov 

Webhosting

Spoločnosť Proxis, spol. s r.o. ponúka komplexné riešenia v oblasti webhostingu. Od registrácie domén (.sk, .cz, .com, .net, .org, ...), cez poštové (emailové) schránky s nadštandardnou veľkosťou a možnosťami konfigurácie až po antispam a antivírusový systém na ochranu prichádzajúcej elektrickej pošty.

Webhosting - čo je to?

Pojem Webhosting resp. hosting je pojem v IT oblasti, ktorý označuje:

  • v širšom zmysle - prevádzka webovej stránky na serveri, s neustálym pripojením na Internet
  • v užšom zmysle - komerčná služba, ktorej základom je prevádzka webovej stránky a elektronickej pošty

Typy webhostingu

Podľa typu zdieľania systémových prostriedkov

  • zdieľaný alebo "sharovaný" hosting - prevádzka viacerých webových stránok na jednom serveri. Zákazníci (resp. správcovia webových stránok) zdieľajú systémové prostriedky serveru.
  • vyhradený alebo "dedikovaný" hosting - prevádzka webovej stránky na samostatnom serveri, vyhradenom pre potreby jedného zákazníka (jednej webstránky, portálu). Dedikovaný web hosting je výhodný pre web stránky s vysokou návštevnosťou a značným prenosom dát.

Podľa obchodného modelu

  • freehosting je webhosting zadarmo. Prevádzkovateľ freehostingovej služby poskytuje webhosting pre webové stránky zdarma. Obvykle je však webová stránka doplnená prevádzkovateľom o reklamnú plochu alebo sa reklama nachádza priamo v adrese webovej stránky. Iným modelom býva, že poskytovateľ podmieni využitie freehostingu zakúpením inej komerčnej služby. Zabezpečenie a technická podpora pri freehostingu býva spravidla nízka, až žiadna.
  • komerčný alebo „profesionálny“ webhosting je platená služba. Za komerčný webhosting sa platia mesačné poplatky. Služba sa od freehostingu odlišuje absenciou reklamy a prítomnosťou prídavných služieb, ako je napr. technická podpora. Komerčný webhosting garantuje dostupnosť webovej stránky zmluvne.

Komerčný webhosting

Komerčný webhosting je možné rozdeliť na tieto základné skupiny:

  • webhosting ako doplnok k iným službám - k internetovému pripojeniu. Je poskytovaný v cene primárnej služby, avšak jeho kvalita tomu zodpovedá. Obvykle absentuje podpora pokročilých technológií. Je určený pre menej náročného zákazníka. Súčasťou služby je technická podpora, ktorá je poskytovaná spoločne s technickou podporou primárnej služby.
  • lacný - masový webhosting je typom špecializovanej webhostingovej služby. Je veľmi lacný, a preto cenovo prístupný každému klientovi. To je jeho hlavnou výhodou. Poskytovateľ sa zameriava na masový predaj služby a uniformnú podobu webhostingových účtov. Často absentuje možnosť výberu platformy alebo pokročilých technológií. Služba obvykle nebýva garantovaná písomnou zmluvou. Poskytovatelia sa snažia ušetriť na každom kroku, preto samozrejmosťou nie je ani písomný daňový doklad. Poskytovatelia sprístupňujú klientom on-line aplikáciu na správu webhostingového účtu.
  • technologicky zameraný webhosting je obvykle drahší, ale nemusí to byť pravidlo. Poskytovatelia sa zameriavajú na dostupnosť webových stránok, ktorú garantujú aj zmluvne. Táto forma služby poskytuje možnosť voľby technologickej platformy a využitia drahších (licencovaných) technológii skriptovacích jazykov a databáz. Zákazníkovi je k dispozícii on-line aplikácia na správu webhostingového účtu. Technická podpora je spravidla ešte dôslednejšia.Zdroj: wikipedia